"აჭარისწყალი საქრთველო"

მიმდინარეობს ახალციხე - ბათუმის 220კვ მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტირება.

ჩვენ, "აჭარისწყალი საქართველოს"-თან ერთად ჩართული ვართ განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენაში.

სიახლეების არქივი