განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის საჭირო მასალების მომზადება

დამკვეთი: საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი".

შესრულებული სამუშაოები: სამტრედია-გრიგოლეთის გზის 0კმ-12კმ მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობებისათვის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება.


სამტრედია-გრიგოლეთის გზის 12კმ-30კმ მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობებისათვის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება.

 

სამტრედია-გრიგოლეთის გზის 42კმ-51.6კმ მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობებისათვის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება.

 

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზის 107კმ-111კმ მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება 

პროექტები შესრულებულია 2013 წელს.

 


უკან