იაპონური კომპანია

დამკვეთი: იაპონური კომპანია "პადეკო".

შესრულებული სამუშაო: ქუთაისის შემოვლითი E60 მაგისტრალური გზის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

უკან