ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამკვეთი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შესრულებული სამუშაოები: საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები.

პროექტი შესრულებულია 2013 წელს. 

უკან