იაპონური კომპანია

დამკვეთი: იაპონური კომპანია "პადეკო"

შესრულებული სამუშაოები: ბათუმი-ახალციხე საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო პროექტისათვის განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

უკან