სატყეო ფონდიდან ამოსარიცხი მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება

დამკვეთი: შპს "საქგზამეცნიერება".

შესრულებული სამუშაოები: თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის გზის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

უკან