ტავ-ურბან საქართველო

    დამკვეთი: ტავ-ურბან საქართველო.


შესრულებული სამუშაოები: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებისათვის აეროპორტის ტერიტორიაზე განხორციელდა ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები. 

პროექტი შესრულებულია 2005 წელს.

 

შესრულებული სამუშაოები: ასპინძისა და ახალქალაქის რაიონებში მდ. ფარავანზე ჰესის მშენებლობისათვის ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები და სხვადასხვა მასშტაბის ტოპო რუკების შედგენა.

პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.

უკან