იაპონური კომპანია "პადეკო"

დამკვეთი: იაპონური კომპანია "პადეკო".

შესრულებული სამუშაოები: საქართველოს მაგისტრალური ავტობანის ქუთაისის შემოვლითი გზის სამტრედიის მონაკვეთის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება.

უკან