შპს „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“

დამკვეთი: შპს „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“.

შესრულებული სამუშაოები: საკადასტრო, ტოპო და შიდა აზომვითი სამუშაოები და შემდეგი პროექტების მომზადება: 1) გენერალური გეგმა; 2) შენობა-ნაგებობების პასპორტიზაცია; 3) კავშირგაბმულობის ქსელების პასპორტიზაცია; 4) ენერგომომარაგების ქსელების პასპორტიზაცია; 5) წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელების პასპორტიზაცია; 6) შიდა საავტომობილო და ნავმისადგომებთან მისასვლელი გზების პასპორტიზაცია.

პროექტი შესრულებულია 2007 წელს.

უკან