შპს "ახალი ქსელები"

დამკვეთი: შპს "ახალი ქსელები".

შესრულებული სამუშაოები: . ზესტაფონში შპსახალი ქსელებისსატელეფონო ქსელის კომუნიკაციების აგეგმვა და 1:1000 მასშტაბის რუკების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.

უკან