შპს “თბილისის პარკები”

დამკვეთი: შპსთბილისის პარკები.

შესრულებული სამუშაოები: მუშტაიდის და ვაკის პარკის ტერიტორიების ტოპო აგეგმვა და 1:500 მასშტაბის ტოპო რუკების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2009 წელს.

უკან