სამხრეთ კორეული კომპანია „პიუნგვა“

 

დამკვეთი: შ.პ.ს. „პიუნგვა“

შესრულებული სამუშაოები: მდინარე მტკვარზე ხიდის მშენებლობისათვის ტოპოგრაფიული გეგმის (1:500) მომზადება, პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. ნაკვეთების გამიჯვნითი ნახაზების მომზადება. მოკვეთილი ფართობების დაანგარიშება. შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2012 წელს.

უკან