სამტრედია - გრიგოლეთი

მიმდინარეობს აღმოსავლეთ-დასავლეთ საქართველოს E60 მაგისტრალის პროექტირება-მშენებლობა. ჩვენი კომპანია ახორციელებს  სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე მიწისა და შენობა-ნაგებობების აზომვით სამუშაოებს განსახლების სამოქმედო გეგმის შესადგენად.

დაწვრილებით
"აჭარისწყალი საქრთველო"

მიმდინარეობს ახალციხე - ბათუმის 220კვ მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტირება. ჩვენ, "აჭარისწყალი საქართველოს"-თან ერთად ჩართული ვართ განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენაში.

დაწვრილებით
თბილისი-რუსთავი

დაიწყო თბილისი - რუსთავი - წითელი ხიდის საავტომობილო გზის მშენებლობა - პროექტირება, სადაც ჩვენი კომპანია მონაწილეობს განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენაში.

დაწვრილებით