შპს "აჭარისწყალი ჯორჯია"

დამკვეთი: შპს "აჭარისწყალი ჯორჯია". შესრულებული სამუშაოები: შუახევი-ბათუმის 220კვ გადამცემი ხაზის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწების საკადასტრო ნახაზების, შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების  და განსახლების სამოქმედო გეგმისთვის საჭირო სხვა მასალების მომზადება.   მიმდინარე.

დაწვრილებით
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განახლება E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-არგვეთას მონაკვეთისათვის და დეტალური პროექტის მომზადება E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის მონაკვეთისათვის

დამკვეთი: შპს "პიუნგვა". შესრულებული სამუშაოები: E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-არგვეთას მონაკვეთისათვის და ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის მონაკვეთისათვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განახლება, დეტალური პროექტის მომზადება, ტოპოგრაფიული კვლევის ჩატარება და რეპერების მომზადება.    მიმდინარე

დაწვრილებით
სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დამკვეთი:სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. შესრულებული სამუშაოები: დუშეთის მუნიციპალიტეტში,ახიელი-ჭიმღა-ამღას დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის პროექტის ფარლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება.  მიმდინარე.

დაწვრილებით
შპს "პადეკო"

დამკვეთი: შპს "პადეკო". შესრულებული სამუშაოები: E-60 მაგისტრალზე, ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთზე, ქუთაისის შემოვლით  გზაზე გაზადენის გადატანის პროექტისთვის განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება.    პროექტი შესრულებულია 2014 წელს.

დაწვრილებით
შპს "საქგზამეცნიერება"

დამკვეთი: შპს "საქგზამეცნიერება". შესრულებული სამუშაოები: ნოქალაქევი-ლეძეძამე-დიდი ჭყონის საავტომობილო გზის 1კმ-7კმ მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო კორიდორში მოხვედრილი სატყეო ფონდის მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება.   პროექტი შესრულებულია 2014 წელს.

დაწვრილებით
შპს "ცისფერი ალი"

დამკვეთი: შპს "ცისფერი ალი". შესრულებული სამუშაოები: ქ. ხაშური, სოფ. ცხრამუხადან ქ. ხაშურის მიმართულებით გაზსადენის მიმდებარე ტერიტორიის ტოპო გეგმის მომზადება.   ქ. გორში საპროექტო გაზსადენისათვის ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიის ტოპო გეგმის მომზადება.   პროექტები მომზადებულია 2014 წელს.  

დაწვრილებით
შპს "გამა კონსალტინგი"

დამკვეთი: შპს "გამა კონსალტინგი". შესრულებული სამუშაოები: ქ. თელავი, მდ. თელავის რიყეს ხეობის ტოპო აგეგმვა და ტოპო გეგმის მომზადება.   ქ. ხარაგაული, ობიექტი 10-2 ტოპო აგეგმვა და ტოპო გეგმის მომზადება.   ქ. ხარაგაული, ობიექტი 10-3 ტოპო აგეგმვა და ტოპო გეგმის მომზადება.   წალენჯიხის რაიონი, დაბა ჯვარში მდებარე ტერიტორიის (ფართობით 1.8 ჰა) ტოპო გეგმის მომზადება.

დაწვრილებით
შპს "გეოტექსერვისი"

დამკვეთი: შპს "გეოტექსერვისი". შესრულებული სამუშაოები: დმანისის რაიონში, საბაჟო გამშვები პუნქტების- "გეგუთი", "სადახლო" და წითელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის ტოპო გეგმის მომზადება .   ზუგდიდის რაიონი, სოფელ რუხში იპოდრომის ტერიტორიაზე სამედიცინო ცენტრის მშენებლობის პროექტისთვის ტოპოგრაფიული გემის და რეპერების მომზადება.   წალენჯიხის რაიონი, სოფელ ლიაში ელექტრო გადამცემი ქვესადგურის მშენებლობისათვის ტოპოგრაფიული გემისა და რეპერების მომზადება.   ქ. კასპი,

დაწვრილებით
შპს "ეპტისა"

დამკვეთი: შპს "ეპტისა". შესრულებული სამუშაოები: ხაშურის რაიონი, E60 მაგისტრალის 114კმ-126კმ გზის  პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2014 წელს.

დაწვრილებით
შპს "ჯი-თი-ეს"

დამკვეთი: შპს "ჯი-თი-ეს". შესრულებული სამუშაოები: ზუგდიდის რაიონი,სოფელი რუხი, ტოპოგრაფიული გემისა და საკადასტრო გეგმის მომზადება. პროექტი შესრულებული 2014 წელს.

დაწვრილებით
შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა"

დამკვეთი: შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა". შესრულებული სამუშაოები: ქალაქ წალენჯიხის გზის გეგმების პროექტის ფარგლებში ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება და გრძივი და განივი პროფილების აგება. პროექტი შესრულებულია 2014 წელს.

დაწვრილებით
შპს "რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუთორითი ჯორჯია"

დამკვეთი:შპს "რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუთორითი ჯორჯია". შესრულებული სამუშაო: ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი გონიო, ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება. პროექტი შესრულებული 2014 წელს.

დაწვრილებით
საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი

დამკვეთი: შპს "ტრანსპროექტი". შესრულებული სამუშაოები: ნატანები-შრომა-ურეკის 10კმ გზის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება.   მესტიის რაიონი, ბეჩო-შიხრას 1კმ-7კმ გზის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება.   ადიგენის რაიონი, მლაშე-მოხეს გზის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება.   წყალტუბოს რაიონი, სოფელი გეგუთის 6კმ-7კმ გზის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო

დაწვრილებით
სს "ბორჯომმინწყლები"

დამკვეთი: სს "ბორჯომმინწყლები" შესრულებული სამუშაოები: ბორჯომის რაიონში სს "ბორჯომმინწყლების" საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის ტოპო გეგმის მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

დაწვრილებით
მესტია-უშგულის გზაზე მიწის ნაკვეთების და სატყეო ფონდის მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება

დამკვეთი: შპს "საქგზამეცნიერება". შესრულებული სამუშაოები: მესტიის რაიონში საპრეზიდენტო რეზიდენციასთან მისასვლელი და მესტია-უშგულის გზის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალებისა და საკადასტრო ნახაზების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

დაწვრილებით
სატყეო ფონდიდან ამოსარიცხი მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება

დამკვეთი: შპს "საქგზამეცნიერება". შესრულებული სამუშაოები: თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის გზის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

დაწვრილებით
ბაქო-თბილისი-ყარსის საპროექტო რკინიგზის თეთრიწყაროს და წალკის რაიონების მონაკვეთზე გეგმიურ-სიმაღლური წერტილის კოორდინატების განსაზღვრა

დამკვეთი: შპს "დემირიოლსერვისი" . შესრულებული სამუშაოები: თეთრიწყაროს რაიონი, რკინიგზის პროექტის ფარგლებში რეპერების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

დაწვრილებით
ბარათაშვილის სახ. მარცხენა სანაპიროს და ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტოპო-აგეგმვითი და საკვლევაძიებო სამუშაოები

დამკვეთი: შპს "ცისფერი ალი". შესრულებული სამუშაო: თბილისი, ბარათაშვილის სანაპიროს ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს 

დაწვრილებით
იაპონური კომპანია

დამკვეთი: იაპონური კომპანია "პადეკო" შესრულებული სამუშაოები: ბათუმი-ახალციხე საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო პროექტისათვის განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

დაწვრილებით
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამკვეთი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შესრულებული სამუშაოები: საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს. 

დაწვრილებით
იაპონური კომპანია

დამკვეთი: იაპონური კომპანია "პადეკო". შესრულებული სამუშაო: ქუთაისის შემოვლითი E60 მაგისტრალური გზის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

დაწვრილებით
საგურამოს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში საველე საძიებო სამუშაოების შესრულება

დამკვეთი: შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა". შესრულებული სამუშაოები: საგურამოს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისათვის ტობოგრაფიული აგეგმვა, გრძივი და განივი პროფილების აგეგმვა და რეპერების მომზადება  პროექტი შესრულებულია 2013 წელს.

დაწვრილებით
განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის საჭირო მასალების მომზადება

დამკვეთი: საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი". შესრულებული სამუშაოები: სამტრედია-გრიგოლეთის გზის 0კმ-12კმ მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობებისათვის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება. სამტრედია-გრიგოლეთის გზის 12კმ-30კმ მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობებისათვის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება.   სამტრედია-გრიგოლეთის გზის 42კმ-51.6კმ მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო

დაწვრილებით
სამხრეთ კორეული კომპანია "პინგვა"

დამკვეთი: შ.პ.ს სამხრეთ კორეული კომპანია "პინგვა". შესრულებული სამუშაოები: ქ.თბილისი,სამტრედიის ქუჩიდან მდინარე მტკვარზე გადასასვლელი ხიდის პროექტირების  ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება. შესრულებულია 2012 წელს 

დაწვრილებით
საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი"

დამკვეთი: საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი". შესრულებული სამუშაოები: კახეთი, ყვარლის ტბასთან მდინარე დურუჯზე გადასასვლელი ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. შესრულებულია 2012 წელს          

დაწვრილებით
შპს "კავტრანსპროექტი"

დამკვეთი: შპს "კავტრანსპროექტი". შესრულებული სამუშაოები: ქ.ბათუმი, ბულვარის გაგრძელების და მდინარე ჭოროხზე ხიდის პროექტირებისათვის ტოპო გეგმისა და საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება. პროექტი შესრულებულია 2012 წელს

დაწვრილებით
შპს "საქგზამეცნიერება"

დამკვეთი:შპს "საქგზამეცნიერება". შესრულებული სამუშაო: თბილისი-ბაკურციხის საავტომობილი გზის 16კმ-21კმ აეროპორტი-ლოჭინის მონაკვეთის აღდგენის პროექტის ფარგლებში საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და შენობების ტექნიკური პასპორტის მომზადება.   ბათუმის პორტის ასაქცევი გზის პროექტისათვის განსახლების გეგმის მომზადება. შენობა-ნაგებობების და საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესრულება.      პროექტები შესრულებულია 2012 წელს.

დაწვრილებით
საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი" პორტუგალიურ ფირმა შ.პ.ს. „კობა“-სთან ერთად

დამკვეთი: საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი"  პორტუგალიურ ფირმა შ.პ.ს. „კობა“-სთან ერთად შესრულებული სამუშაოები: სამტრედია - გრიგოლეთის ავტობანის მშენებლობისთვის (53 კმ-იანი მონაკვეთი) ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება.   შესრულებულია 2012 წელს

დაწვრილებით
სამხრეთ კორეული კომპანია „პიუნგვა“

  დამკვეთი: შ.პ.ს. „პიუნგვა“ შესრულებული სამუშაოები: მდინარე მტკვარზე ხიდის მშენებლობისათვის ტოპოგრაფიული გეგმის (1:500) მომზადება, პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. ნაკვეთების გამიჯვნითი ნახაზების მომზადება. მოკვეთილი ფართობების დაანგარიშება. შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2012 წელს.

დაწვრილებით
საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი

  დამკვეთი: საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი" შესრულებული სამუშაოები: მდინარე არაგვზე სვეტიცხოველის ეკლესიასთან ხიდის მშენებლობისთვის ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება, პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზიმვითი ნახაზების მომზადება. ნაკვეთების გამიჯვნითი ნახაზების მომზადება. მოკვეთილი ფართობების დაანგარიშება. შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2012 წელს.

დაწვრილებით
გეოლოგიური კვლევის კომპანია შ.პ.ს. „ჯი-თი-ესი“

  დამკვეთი: შ.პ.ს. „ჯი-თი-ესი“  შესრულებული სამუშაოები: მეტროს მშენებლობისთვის გეოლოგიური გამოკვლევებისათვის საპროექტო ჭაბურღილების ზუსტი კოორდინატების დადგენა. პროექტი შესრულებულია 2012 წელს

დაწვრილებით
შ.პ.ს. „ენერგოქსელპროექტი“

  დამკვეთი:  შ.პ.ს. „ენერგოქსელპროექტი“   შესრულებული სამუშაოები: 500 კილომეტრიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საპროექტო ანძების ცენტების კოორდინატების ადგილზე მონიშვნა და დაკვალვითი სამუშაოები. პროექტი შესრულებულია 2012 წელს

დაწვრილებით
იაპონური კომპანია "პადეკო"

დამკვეთი: იაპონური კომპანია "პადეკო". შესრულებული სამუშაოები: საქართველოს მაგისტრალური ავტობანის ქუთაისის შემოვლითი გზის სამტრედიის მონაკვეთის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება.

დაწვრილებით
GPS-ის გამოყენებით რეპერის კოორდინატის განსაზღვრა რუისი-რიკოთის გზის მონაკვეთზე

დამკვეთი: შპს “აი-დი-ემი”. შესრულებული სამუშაოები: მაგისტრალური გზის რუისი-რიკოთის მონაკვეთის პროექტირებისათვის ტოპო აგეგმვა და 1;500 maსStabis ტოპო გეგმის და რეპერების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2011 წელს.

დაწვრილებით
იაპონური კომპანია “პადეკო”

დამკვეთი: იაპონური კომპანია “პადეკო”. შესრულებული სამუშაობი: საქართველოს მაგისტრალური ავტობანის ქუთაისის შემოვლითი გზის ქუთაისის მონაკვეთის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2011 წელს.

დაწვრილებით
სს “საქართველოს ბანკი”

დამკვეთი: სს “საქართველოს ბანკი”. შესრულებული სამუშაობი: ქ. თბილისში და რეგიონებში ბანკის 35 ფილიალის შიდა აზომვა და ტექნიკური პასპორტების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2011 წელს.

დაწვრილებით
წყალმომარაგება-კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-პროექტირება

დამკვეთი: საპროექტო-საკონსულტაციო კომპანია “ბითი” შესრულებული სამუშაოები: ქ. ზუგდიდის, ქ. მარნეულის, ქ. ქუთაისის,  დაბა მესტიის და ქ. ფოთის კანალიზაციის ქსელების პროექტირებისათვის ტოპო აგეგმვა და ტერიტორიის სამგანზომილებიანი ტოპო გეგმის მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2011 წელს.

დაწვრილებით
შპს "ბათუმის საზღვაო-სავაჭრო ნავსადგურის" 240000 კვ.მ ტერიტორიის ტოპო აგეგმვა და 1:500 მასშტაბის ტოპო გეგმის მომზადება DWG ფორმატში

დამკვეთი: სამეცნიერო კვლევითი ფირმა შპს "გამა".   შესრულებული სამუშაოები: შიდა ქართლის სოფლების წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება.     ქალაქ დედოფლისწყაროს   წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება.       წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადების მიზნით ბათუმის საზღვაო პორტის ტოპო აგეგმვა და 1:500 მასშტაბის ტოპო-გეგმისა

დაწვრილებით
მუნიციპალური ფირმა შპს "ჰერმესი"

დამკვეთი: მუნიციპალური ფირმა შპს "ჰერმესი". შესრულებული სამუშაოები: ქ. თბილისის სასაფლაოების საკადასტრო და ტოპო-გეოდეზიური აგეგმვა და საკადასტრო ნახაზების, 1:500 მასშტაბის ტოპო-რუკების დამზადება. პროექტი შესრულებულია 2010 წელს.

დაწვრილებით
შპს „საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა“

დამკვეთი: შპს „საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა“. შესრულებული სამუშაოები: გურჯაანის რაიონი, სოფ. ვეჯინში მდებარე ჰესის რეაბილიტაცია-მოდერნიზაციის პროექტისათვის ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება და 1:500 მასშტაბის ტოპო რუკების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2010 წელს.

დაწვრილებით
შპს "შავი ზღვის უნივერსიტეტი"

დამკვეთი: შპს "შავი ზღვის უნივერსიტეტი". შესრულებული სამუშაო: ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე მდებარე მშენებარე უნივერსიტეტის სოფლის ტერიტორიის საკადასტრო და ტოპო-გეოდეზიური აზომვები და ტოპო გეგმის, საკადასტრო აზომვითი ნახაზების და შენობა-ნაგებობების ტექნიკური პასპორტების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2010 წელს.

დაწვრილებით
არქიტექტურული ფირმა შპს „ლატერიტი“

დამკვეთი: არქიტექტურული ფირმა შპს „ლატერიტი“. შესრულებული სამუშაოები: ქ. ბათუმის ოპერის (ყოფ. აჭარის ხელოვნების ინსტიტუტი) რეკონსტრუქციის პროექტისათვის შენობის ტექნიკური პასპორტის დამზადება და სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა. პროექტი შესრულებულია 2010 წელს.

დაწვრილებით
შპს "საქართველო ურბან ენერჯი"

დამკვეთი: შპს "საქართველო ურბან ენერჯი". შესრულებული სამუშაობი: ახალქალაქის რაიონში, მდინარე ფარავანზე მშენებარე ჰესის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2010 წელს.  

დაწვრილებით
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამკვეთი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   შესრულებული სამუშაოები: უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებული ყოფ. კვლევითი ინსტიტუტების ქონების საკადასტრო და ტოპო-გეოდეზიური აზომვა და ტოპო გეგმების, საკადასტრო აზომვითი ნახაზების და შენობა-ნაგებობების ტექნიკური პასპორტების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2009 წელს.   შესრულებული სამუშაო: აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიის ტოპო აგეგმვა, 1:500 მასშტაბის ტოპო გეგმის და საკადასტრო აზომვითი

დაწვრილებით
შპს “თბილისის პარკები”

დამკვეთი: შპს “თბილისის პარკები”. შესრულებული სამუშაოები: მუშტაიდის და ვაკის პარკის ტერიტორიების ტოპო აგეგმვა და 1:500 მასშტაბის ტოპო რუკების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2009 წელს.

დაწვრილებით
ნაკვეთების აზომვა, მათი მფლობელების დადგენა და საკადასტრო რუქების შედგენა

საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი"   შესრულებული სამუშაოები: გომბორი-თელავის გზის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმისთვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2009 წელს.   შესრულებული სამუშაოები: აჭარის შემოვლითი გზის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმისთვის ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2010 წელს.   შესრულებული სამუშაოები:

დაწვრილებით
საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაცია

დამკვეთი: საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაცია შესრულებული სამუშაოები: ქ. თბილისის მიმდებარე ტერიტორიზე მაგისტრალური გაზსადენის ნავთლუღი-საგურამოს მონაკვეთზე ტოპო გეოდეზიური სამუშაოები  და 1:500 მასშტაბის ტოპო რუკების შედგენა. პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.

დაწვრილებით
შპს “ბლექ სი გრუპი"

დამკვეთი: ქართულ-თურქული ერთობლივი კომპანია შპს “ბლექ სი გრუპი". შესრულებული სამუშაოები: ქ. თბილისში, ყოფ. მერვე პოლკის ტერიტორიის ტოპო აგეგმვა და 1:500 მასშტაბის ტოპო გეგმის მომზადება, გრძივი და განივი პროფილების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.

დაწვრილებით
ქალაქ თბილისის მერია

დამკვეთი: ქ. თბილისის მერია. შესრულებული სამუშაობი: ქ. თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული ნაკვეთების აგეგმვა და შენობა-ნაგებობების პასპორტიზაცია (ასოციაცია “მთენი”-ქვეკონტრაქტორი). პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.

დაწვრილებით
შპს "ახალი ქსელები"

დამკვეთი: შპს "ახალი ქსელები". შესრულებული სამუშაოები: ქ. ზესტაფონში შპს “ახალი ქსელების” სატელეფონო ქსელის კომუნიკაციების აგეგმვა და 1:1000 მასშტაბის რუკების მომზადება. პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.

დაწვრილებით
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი. შესრულებული სამუშაოები: საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების ჩატარება და ბორჯომის რაიონის სივრცითი მონაცემების შედგენა. პროექტი შესრულებულია 2007 წელს.

დაწვრილებით
შპს „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“

დამკვეთი: შპს „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“. შესრულებული სამუშაოები: საკადასტრო, ტოპო და შიდა აზომვითი სამუშაოები და შემდეგი პროექტების მომზადება: 1) გენერალური გეგმა; 2) შენობა-ნაგებობების პასპორტიზაცია; 3) კავშირგაბმულობის ქსელების პასპორტიზაცია; 4) ენერგომომარაგების ქსელების პასპორტიზაცია; 5) წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელების პასპორტიზაცია; 6) შიდა საავტომობილო და ნავმისადგომებთან მისასვლელი გზების პასპორტიზაცია. პროექტი შესრულებულია 2007 წელს.

დაწვრილებით
შპს "თბილისის სატიტულო კომპანია"

დამკვეთი: შპს "თბილისის სატიტულო კომპანია" შესრულებული სამუშაოები: საქართველოს მაგისტრალური გზის თბილისი-იგოეთის მონაკვეთზე ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი ნაკვეთების საკადასტრო აზომვები განსახლების სამოქმედო გეგმისათვის. პროექტი შესრულებულია 2007 წელს.

დაწვრილებით
სსიპ სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი

დამკვეთი: სსიპ სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. შესრულებული სამუშაო: უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებული მიწის და შენობა-ნაგებობების აგეგმვა. საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და შენობა-ნაგებობების ტექნიკური პასპორტების შედგენა. პროექტი შესრულებულია 2006 წელს.  

დაწვრილებით
“ფრონტერა ისტერნ ჯორჯია”

  დამკვეთი: Sps “ფრონტერა ისტერნ ჯორჯია”. შესრულებული სამუშაოები: დედოფლისწყაროს რაიონში, ტარიბანაში ნავთობის ჭაბურღილების კოორდინატების განსაზღვრა. პროექტი შესრულებულია 2006 წელს.

დაწვრილებით
ტავ-ურბან საქართველო

    დამკვეთი: ტავ-ურბან საქართველო. შესრულებული სამუშაოები: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებისათვის აეროპორტის ტერიტორიაზე განხორციელდა ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები.  პროექტი შესრულებულია 2005 წელს.   შესრულებული სამუშაოები: ასპინძისა და ახალქალაქის რაიონებში მდ. ფარავანზე ჰესის მშენებლობისათვის ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები და სხვადასხვა მასშტაბის ტოპო რუკების შედგენა. პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.

დაწვრილებით
ათასწლეულის განვითარების ფონდი

      დამკვეთი: ათასწლეულის განვითარების ფონდი da Ernst & Young Audit LLC შესრულებული სამუშაოები: სამცხე-ჯავახეთის გზების რეაბილიტაციის მიზნით აზომვითი, საინფორმაციო სამუშაოები და ვიდეო გადაღება, რის საფუძველზეც მოხდა აღნიშნული გზების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შეფასება. პროექტი შესრულებულია 2005 წელს

დაწვრილებით
KFW

  დამკვეთი: ერთობლივი გერმანულ-ქართული პროექტის "KFW" მიწის კადასტრი და რეგისტრაცია. შესრულებული სამუშაობი: საქართველოს სხვადასხვა რაიონების - ვანის, ახალციხის, წალკის, თეთრიწყაროს და კასპის რაიონების მიწის ნაკვეთების კადასტრი და აღნიშნული რაიონების ერთიანი GIS გეომონაცემთა ბაზის შექმნა. პროექტის ფარგლებში აზომილი და დადგენილი იქნა მესაკუთრე 100 000-ზე მეტ მიწის ნაკვეთზე პროექტი შესრულებულია 2001-2006 წ.

დაწვრილებით